נהלי מסלול מס’ 44- פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל

 

שימו לב! נהלים אלו עודכנו בתאריך 20.7.2023 ויחולו על כל הבקשות שיוגשו החל מתאריך זה.

נהלים אלה יחולו על בקשות שיוגשו החל מתאריך 20.7.2023 קובץ להורדה
שיוך למסלול