נהלי מסלול “ממשל-טק” ו”עזר-טק” (מסלול משנה י”ד ו- ט”ו למסלול הטבה מס’ 2)

נהלי-מסלולים-ממשלטק-ועזרטק קובץ להורדה