נהלי מסלול הטבה מס’ 20- מימ”ד

זירות:  תשתיות חדשנות
נהלי מסלול מימ"ד עבור הגשות שיוגשו החל מה 08-11-2020 קובץ להורדה