מסלול הטבה 54 – העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי 18.4.2024

מסלול הטבה 54 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי 18.4.2024 קובץ להורדה