מסלול הטבה מס’ 9 תכנית תנופה ליזמים שהגישו בקשות עד לתאריך 7.9.23 וקיבלו אישור

מסלול הטבה מס’ 9 תכנית תנופה ליזמים שהגישו בקשות עד לתאריך 7.9.23 וקיבלו אישור

מסלול הטבה מס' 9 תנופה סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים 21.11.2022 קובץ להורדה
שיוך למסלול