מסלול הטבה מס’ 9 – תנופה (ארכיון 31.10.2018)

מטרת מסלול הטבה מס’ 9 – תכנית תנופה הינה לעודד יזמות טכנולוגית על ידי מתן סיוע למיזמים בראשית צעדיהם, כדי לקדם רעיון טכנולוגי חדש לקראת מימוש תעשייתי ולהביא את הפרויקט למצב שיאפשר גיוס הון פרטי ו/או מציאת שותף עסקי לצורך פיתוח הרעיון.

זירות:  הזנק
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה קובץ להורדה