מסלול הטבה מס’ 8 – מו”פ גנרי (ארכיון 7.9.2020)

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 8- תמיכה במופ גנרי קובץ להורדה