מסלול הטבה מס’ 7 – תכנית נופר – 1.1.16 (ארכיון)

זירות:  תשתיות חדשנות
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר - 1.1.16 קובץ להורדה