מסלול הטבה מס’ 7 – תכנית נופר יישום תעשייתי למחקר אקדמי (ארכיון 17/3/2019)

זירות:  תשתיות חדשנות
מסלול הטבה מס' 7 - תכנית נופר - יישום תעשייתי למחקר אקדמי קובץ להורדה