מסלול הטבה מס’ 6 – העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי (ארכיון 17.6.2020)

זירות:  תשתיות חדשנות
מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון קובץ להורדה