מסלול הטבה מס’ 51 – נופר – תכנית הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה – 05.11.2023

מסלול הטבה מס' 51 - נופר - תכנית הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה - 05.11.2023 קובץ להורדה