מסלול הטבה מס’ 5 – עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות – מגנ”ט (ארכיון 3.2.19)

תכנית מגנ”ט (מחקר ופיתוח גנרי טרום תחרותי) פועלת משנת 1993, במטרה לסייע בפיתוח מקומי של טכנולוגיות גנריות טרום תחרותיות, בהפצה ובהטמעה של טכנולוגיות גנריות שפותחו בארץ ו/או בחו”ל בתעשייה הישראלית ובהדרכת המשתמשים ביישומן וכן פועלת לסייע בחיזוק התשתיות הנדרשות לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות.

זירות:  תשתיות חדשנות
מסלול הטבה מס' 5 מגנ"ט קובץ להורדה