מסלול הטבה מס’ 5 – מגנ”ט – 17.5.17 (ארכיון)

זירות:  תשתיות חדשנות
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 17.5.17 קובץ להורדה