מסלול הטבה מס’ 5 – מגנ”ט – 1.1.16 (ארכיון)

זירות:  תשתיות חדשנות
מסלול הטבה מס' 5 - מגנ''ט - 1.1.16 קובץ להורדה