מסלול הטבה מס’ 44 – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל ארכיון 16.11.23

מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה בישראל קובץ להורדה