מסלול הטבה מס’ 38 – קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה

מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה-נוסח מתוקן לאחר אישור השרים-190221 קובץ להורדה
שיוך למסלול