מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ”ת + מכינת מו”פ) ארכיון 10.8.2020

מסלול הטבה מס' 36 קובץ להורדה