מסלול הטבה מס’ 34 – תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט)

מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) - 21.11.2022 קובץ להורדה