מסלול הטבה מס’ 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (ארכיון)

מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית קובץ להורדה