מסלול הטבה מס’ 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית)

מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית) Benefit track no. 34 - coding bootcamp קובץ להורדה