מסלול הטבה מס’ 33 – מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
שיוך למסלול