מסלול הטבה מס’ 32 תמיכה במו”פ עסקי בחקלאות

תמצית

בישראל קיימים ידע ויכולת פיתוח בתחומי החקלאות השונים כגון טיפוח זנים , זרעים, השבחת בעלי חיים ועוד. כיון שמערכת המו”פ התעשייתי הקיימת בלשכת המדען הראשי של משרד התעשייה והמסחר, יכולה להפעיל גם מערך תמיכה במו”פ עסקי בחקלאות, הוחלט בשנת 1994 על דעת משרדי התעשייה והמסחר, החקלאות והאוצר, לנצל את המערכת הקיימת לצורך זה ע”י הקמת קרן מיוחדת למו”פ עסקי בחקלאות.

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול-הטבה-מס-32-מופ-עסקי-בחקלאות-27.10.2022 קובץ להורדה