מסלול הטבה מס’ 30 – מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת – לאתגרי המגזר הציבורי (ארכיון 30.7.2020)

במסגרת החלטת ממשלה מס’ 7902(חכ/ 14) מיום ה 10.10.2014 בעניין “הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי “ישראל דיגיטלית”” נקבע, כי על מנת לעודד חדשנות טכנולוגית ולשלב את תעשיית היי טק – המקומית במיזם הלאומי “ישראל דיגיטאלית” הוטל על המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה לקבוע הוראות להפעלת מסלול סיוע שיופעל ע”י לשכת המדען הראשי במשרד, שייעודו סיוע ליזמים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות טכנולוגיות חדשניות.

מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי קובץ להורדה