מסלול הטבה מס’ 3 – חממות טכנולוגיות -מסלול הטבה מס’ 3 – חממות טכנולוגיות – 8.5.17 (ארכיון)

זירות:  הזנק
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות - 8.5.17 קובץ להורדה