מסלול הטבה מס’ 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 4.2.20)

מסלול הטבה מס’ 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית יאפשר לחברות מתמחות, באמצעות מעבדות לחדשנות, ליישם תהליכים של “חדשנות פתוחה” ויסייע להן לגדול ולהתבסס בישראל, וכן לחזק את סביבת החדשנות הייחודית של ישראל, ובכך לחזק ולקדם את התעשייה בישראל בפרט ואת כלכלת ישראל בכלל, וכן יסייע לחברות הזנק בתעשיות טכנולוגיות ייחודיות, לרבות בתחום תעשיות הייצור, הזקוקות לגישה לתשתיות טכנולוגיות כמו אמצעי ייצור או פיתוח מתקדמים או הבנת שוק וערוצי שיווק או לידע או מומחיות ייחודיים לשם גיבוש ובדיקת מוצרים, הוכחת היתכנות טכנולוגית, ביצוע פיילוטים, היערכות שיווקית וכו’.

זירות:  הזנק
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית קובץ להורדה