מסלול הטבה מס’ 28 – ויזות חדשנות ליזמים מחו”ל

תרומתם של יזמים זרים לכלכלת ישראל תבוא לידי ביטוי הן בהבאת ידע וניסיון בתחומים רבים, לרבות כאלה בהם קיים מחסור בישראל והן דרך יזמים שיבחרו להמשיך ולהפעיל את מיזמיהם בישראל. מיזמים מצליחים יגדילו את הזדמנויות התעסוקה עבור תושבי ישראל ויתרמו לסביבה תוססת של רעיונות וכישרונות רב לאומיים. תרומה נגזרת נוספת תהיה הפיכתם של יזמים אלה לשגרירי רצון טוב של ישראל בעולם בין אם יעבירו פעילותם חזרה לארצם או ימשיכו בפעילותם בארץ.

זירות:  הזנק
מסלול הטבה מס' 28 - ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל קובץ להורדה
מסלול הטבה מס' 28 - נספח 1 קובץ להורדה
מסלול הטבה מס' 28 - נספח 2 קובץ להורדה
מסלול הטבה מס' 28 - נספח 3 קובץ להורדה
מסלול הטבה מס' 28 - נספח 4 קובץ להורדה
מסלול הטבה מס' 28 - נספח 5 קובץ להורדה
מסלול הטבה מס' 28 - נספח 6 קובץ להורדה
מסלול הטבה מס' 28 - נספח 8 קובץ להורדה