מסלול הטבה מס’ 24 עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 24 עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל קובץ להורדה