מסלול הטבה מס’ 24 – טכנולוגיות חלל – 1.1.16 (ארכיון)

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 24 - טכנולוגיות חלל - 1.1.16 קובץ להורדה