מסלול הטבה מס’ 21 – תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 21 - תחליפי נפט לתחבורה - 16.4.18 קובץ להורדה