מסלול הטבה מס’ 21 – תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה – 1.1.16 (ארכיון)

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה - 1.1.16 קובץ להורדה