מסלול הטבה מס’ 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל -(ארכיון 16.11.2023)

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל - 16.11.2023 קובץ להורדה