מסלול הטבה מס’ 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל 16.11.23(ארכיון)

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 2 קובץ להורדה