מסלול הטבה מס’ 2 – ארכיון 13.6.2021

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל קובץ להורדה