מסלול הטבה מס’ 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 30.7.2020)

מטרת מסלול הטבה מס’ 19 היא לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה. פתרונות טכנולוגיים לצורך מסלול ההטבה, משמעם כל אחד מאלה: מוצר חדש, שיפור מוצר קיים או, הוספת טכנולוגיות קיימות למוצרים קיימים.