מסלול הטבה מס’ 19 – עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות – 1.1.16 (ארכיון)

מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות - 1.1.16 קובץ להורדה