מסלול הטבה מס’ 18 תכנית קמין (ארכיון)

מטרתה של התכנית המוסדרת במסלול הטבה זה לקדם, בהתאם להוראות מסלול ההטבה, מחקרים אקדמיים שייתכן ויתפתחו למחקר תעשייתי ומסחרי בתעשייה הישראלית ויכול שיקדמו יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטה של כוח אדם מדעי וטכנולוגי, וזאת באמצעות מתן מענקים לחוקרים ממוסדות מחקר, ובהתאם לאמות המידה שייקבעו במסלול ההטבה.

זירות:  תשתיות חדשנות
מסלול הטבה מס' 18 תכנית קמין קובץ להורדה