מסלול הטבה מס’ 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח – בתחום מדעי החיים (ארכיון)

זירות:  תשתיות חדשנות
מסלול הטבה מס' 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח - בתחום מדעי החיים קובץ להורדה