מסלול הטבה מס’ 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים. מופעל ע”י חטיבת תשתיות

זירות:  תשתיות חדשנות
מסלול הטבה מס' 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח - בתחום מדעי החיים קובץ להורדה