מסלול הטבה מס’ 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה (ארכיון)

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול-הטבה-מס-15-הוראות-להסדרת-מסלול-סיוע-למרכזי-מחקר-ופיתוח-של-חברות-גדולות-בפריפריה-1.1.2016 קובץ להורדה