מסלול הטבה מס’ 13 תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת – ישראל של חברות רב לאומיות

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 13 - תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת ישראל של חברות רב-לאומיות - 1.1.2016. קובץ להורדה