מסלול הטבה מס’ 11 – מכוני מחקר – 17.5.17 (ארכיון)

זירות:  תשתיות חדשנות
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 17.5.17 קובץ להורדה