מסלול הטבה מס’ 11 – מכוני מחקר – 1.1.18 (ארכיון)

זירות:  תשתיות חדשנות
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר - 1.1.18 קובץ להורדה