מסלול הטבה מס’ 1 – קרן המו”פ (ארכיון 28.8.18)

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ קובץ להורדה
נספח ד' -הוראות לעניין שיעור התמלוגים קובץ להורדה