מסלול הטבה מס’ 1 (ארכיון 21.10.20)

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ קובץ להורדה
נספח-ד-הוראות-לעניין-שיעור-התמלוגים-וכללים-לתשלומם-13.04.2020-1 קובץ להורדה