הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל (ארכיון)

זירות:  בין-לאומית , הזנק , צמיחה וייצור מתקדם , תשתיות חדשנות
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל קובץ להורדה