ארכיון 30.4.24 מסלול הטבה מס’ 1

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ 25.10.2023 קובץ להורדה
נספח א - תוספות לשיעורים שקבעה ועדת המחקר באזורי עדיפות לאומי קובץ להורדה
נספח ב' - מסלול הטבה 1 - קרן המו''פ - הוראות לעניין העברת ידע - 17.6.2020 קובץ להורדה
נספח ג' - מסלול הטבה 1 - קרן המו''פ - קוד פתוח - 17.6.2020 קובץ להורדה
נספח ד' למסלול קרן המו''פ - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם - 25.10.2023 קובץ להורדה