ארכיון 19.9.21 מסלול הטבה מס’ 1

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ קובץ להורדה
נספח א - תוספות לשיעורים שקבעה ועדת המחקר באזורי עדיפות לאומי קובץ להורדה
נספח ב' - מסלול הטבה 1 - קרן המו''פ - הוראות לעניין העברת ידע - 17.6.2020 קובץ להורדה
נספח ו' - מסלול הטבה קרן המופ קובץ להורדה
נספח ד' למסלול קרן המו''פ - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם - 19.9.2021 קובץ להורדה