ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס’ 9 – תנופה

מטרת מסלול הטבה מס’ 9 – מסלול תנופה הינה לעודד יזמות טכנולוגית על ידי מתן סיוע למיזמים בראשית צעדיהם, כדי לקדם רעיון טכנולוגי חדש לקראת מימוש תעשייתי ולהביא את הפרויקט למצב שיאפשר גיוס הון פרטי ו/או מציאת שותף עסקי לצורך פיתוח הרעיון.

זירות:  הזנק
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה קובץ להורדה