ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס’ 46 – עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון

זירות:  הזנק
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון קובץ להורדה