מתודולוגיה לסקרי רשות החדשנות, פעילות רשות החדשנות ב-2023 ותוכניות עבודה 2024-2023נספח 1 –
מתודולוגיה לסקרי רשות החדשנותמטרת הסקרים

בעקבות האתגרים שפקדו את ענף ההייטק הישראלי ב-2023 ולקראת השקת קרן יוזמה 2.0, ביצעה רשות החדשנות כמה סקרים בקרב חברות הייטק ישראליות ובקרב קרנות הון סיכון בישראל. המטרה: לקבל תמונת מצב עדכנית של מצב המשק, זאת לצורך תכנון מדיניות ההשקעות שלה. בעתיד, סקרים אלה צפויים להתבצע על ידי רשות החדשנות לצורך מעקב אחר ציפיות השוק.


סקר חברות ההייטק

סקר “מצב חברות ההייטק בישראל” נערך עד כה פעמיים ופנה אל חברות הייטק ישראליות בשלבים שונים. הסבב הראשון נאסף מתחילת נובמבר ועד אמצע דצמבר 2023, ואילו הסבב השני נאסף מסוף מרץ עד סוף אפריל 2024. הסקרים נשלחו לכל המנכ”לים וסמנכ”לי הכספים להם נמצאה כתובת מייל תקינה במאגר הנתונים של IVC, ונאספו בהשבה עצמית דרך המייל. מכיוון שההשבה על הסקר היא מרצון, תיתכן הטיה בשל אופי המשיבים.

הסבב הראשון פנה אל חברות הייטק צעירות בלבד וכלל חברות פעילות שקמו בשנים 2023-2021 או שגייסו הון בסבבים המוגדרים כ-Pre-Seed ,Seed ,First Round ו-Second Round בתקופה זו על פי מאגר הנתונים של IVC. אוכלוסיית הסקר בסבב הראשון מנתה כ-2,900 חברות. הסבב השני פנה אל כל חברות ההייטק הפעילות בישראל שהיו קיימות במאגר – כ-8,850 חברות. שיעור ההשבה בסבב הראשון היה כ-18%(522 חברות) ובסבב השני כ-6% (489 חברות).

בכל סבב חולקה האוכלוסייה לשכבות לפי סקטור פעילות החברה ושלב הגיוס שלה. לאחר האיסוף נערך תיקון לחוסר השבה על ידי ניפוח תוצאות המשיבים על ידי משקולות. המשקולות מחושבות לכל שכבה כמספר החברות בשכבה לחלק למספר המשיבים בשכבה.


סקר קרנות הון סיכון

סקר “קרנות הון סיכון בישראל” נערך בשיתוף פעולה עם האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI). הסקר פנה לקרנות הון סיכון החברות ב-IATI, אוכלוסיית הסקר כוללת קרנות הון סיכון וקרנות השקעות פרטיות ישראליות וקרנות הון סיכון בין-לאומיות עם נוכחות בישראל. 31 קרנות ענו על הסקר. מבדיקה שנערכה, הקרנות הישראליות שהשיבו לסקר מייצגות כשליש מהנכסים תחת ניהול (AUM) של קרנות ישראליות פעילות.

הפצת הסקר לקרנות השונות החלה כבר בינואר 2024 וחלקן מהן ענו עליו במועד זה (7 משיבים), אולם רוב המשיבים ענו על הסקר באפריל 2024 (24 משיבים). רוב המשיבות הן קרנות ישראליות (27 משיבים), אך היו גם מספר קרנות בין-לאומיות (4 משיבים). קיים גיוון בגודל ותחומי הפעילות של הקרנות.

לא נעשה תיקון לחוסר השבה או ניפוח כלשהו של התוצאות, והסקר מייצג את המשיבים בלבד.נספח 2 –
פעילות רשות החדשנות ב-2023


רשות החדשנות פועלת כדי לתת מענה לאתגרים השונים הניצבים בפני האב החדשנות הישראלי באמצעות שלוש יחידות פעילות ויישומיות המכונות “חטיבות”. כל חטיבה מוכוונת משימה ומציעה ארגז כלים ייחודי המותאם לאתגרים השונים במחזור החיים הטכנולוגי.

חטיבות רשות החדשנות ביצעו ב-2023 מגוון רחב של פעולות במטרה לקדם את צמיחת האב החדשנות הישראלי. הטבלה הבאה מפרטת את פעילות החטיבות השונות בשנה החולפת, על פי חלוקה למסלולים או לתוכניות שהן מפעילות:1תיאור המסלולים והתוכניות השונות מופיע באתר רשות החדשנות וכן בדוחות קודמים שפרסמה הרשות.

חטיבת צמיחה

תחום פעולהמסלול/תוכניתמספר בקשות
שהוגשו ב-2ברוב הבקשות חולפים בין 12-8 שבועות ממועד הגשת הבקשה עד להבאתה לאישור בוועדה. בהתאם לכך, אישורי שנת 2023 כוללים גם בקשות שהוגשו בסוף שנת 2022, וחלק מהגשות שנת 2023 (אלה שהוגשו בסוף השנה) נדונו בוועדות בשנת 2024. בפרט, בקרנות הבילטראליות יותר מ-40 מההגשות של שנת 2023 נדונו רק בשנת 2024.2023
מספר אישורים
שהוגשו ב-3ברוב הבקשות חולפים בין 12-8 שבועות ממועד הגשת הבקשה עד להבאתה לאישור בוועדה. בהתאם לכך, אישורי שנת 2023 כוללים גם בקשות שהוגשו בסוף שנת 2022, וחלק מהגשות שנת 2023 (אלה שהוגשו בסוף השנה) נדונו בוועדות בשנת 2024. בפרט, בקרנות הבילטראליות יותר מ-40 מההגשות של שנת 2023 נדונו רק בשנת 2024.2023
מספר חברות
חדשות שאושרו4הבקשות והאישורים מוצגים לפי הגשות תיקים. ישנן חברות להן מספר הגשות ואפילו מספר אישורים באותו מסלול או במספר מסלולים. בהתאם, חברות שבשנת 2023 זכו לקבל לראשונה מענקים מהרשות וקיבלו יותר ממענק אחד
באותו מסלול נספרו פעם אחת תחת ההגדרה “חברות חדשות באותו מסלול”. חברות שבשנת 2023 זכו לקבל לראשונה מענקים מהרשות בשני מסלולים שונים נספרו בכל אחד מהמסלולים כ”חברות חדשות”. בהתאם לכך, בשנת 2023
אושרו סה”כ 383 חברות חדשות.
סך מענקים שאושרו
במיליוני ש”ח
תעשיית הייטקקרן המו”פ50724167491.77
מענק מהיר5109117144.83
פיילוטים157541962
מיזמים משבשים6208.41
שת”פ בין-לאומי12139928.8
סך הכול1,301427735.81
תעשייה מוטת ייצורמוטת
ייצור
מופ”ת (מו”פ בתעשייה)
111771572.92
מעבר מפיתוח לייצור5927553.28
מכינה למו”פ7268464.83
סך הכול242172131.03


חטיבת הזנק

תחום פעולהמסלול/תוכניתמספר בקשות
שהוגשו ב-5ברוב הבקשות חולפים בין 12-8 שבועות ממועד הגשת הבקשה עד להבאתה לאישור בוועדה. בהתאם לכך, אישורי שנת 2023 כוללים גם בקשות שהוגשו בסוף שנת 2022, וחלק מהגשות שנת 2023 (אלה שהוגשו בסוף השנה) נדונו בוועדות בשנת 2024. בפרט, בקרנות הבילטראליות יותר מ-40 מההגשות של שנת 2023 נדונו רק בשנת 2024.2023
מספר אישורים
שהוגשו ב-6ברוב הבקשות חולפים בין 12-8 שבועות ממועד הגשת הבקשה עד להבאתה לאישור בוועדה. בהתאם לכך, אישורי שנת 2023 כוללים גם בקשות שהוגשו בסוף שנת 2022, וחלק מהגשות שנת 2023 (אלה שהוגשו בסוף השנה) נדונו בוועדות בשנת 2024. בפרט, בקרנות הבילטראליות יותר מ-40 מההגשות של שנת 2023 נדונו רק בשנת 2024.2023
מספר חברות
חדשות שאושרו7הבקשות והאישורים מוצגים לפי הגשות תיקים. ישנן חברות להן מספר הגשות ואפילו מספר אישורים באותו מסלול או במספר מסלולים. בהתאם, חברות שבשנת 2023 זכו לקבל לראשונה מענקים מהרשות וקיבלו יותר ממענק אחד
באותו מסלול נספרו פעם אחת תחת ההגדרה “חברות חדשות באותו מסלול”. חברות שבשנת 2023 זכו לקבל לראשונה מענקים מהרשות בשני מסלולים שונים נספרו בכל אחד מהמסלולים כ”חברות חדשות”. בהתאם לכך, בשנת 2023
אושרו סה”כ 383 חברות חדשות.
סך מענקים שאושרו
במיליוני ש”ח
תעשיית הייטקחממות948141136.98
סיד (SEED) 25141126.9
מעבדות לחדשנות טכנולוגית15141015.58
עידוד הנבטה ויזמות הייטק4415932.9
יזמות חיפה8מיזמי יזמות חיפה, יזמות באר שבע, מיזם קידום מנועי צמיחה ויזמות צעירה שבחטיבת הזנק הם מיזמים שבהם נבחר זכיין שמפעיל את המיזם במשך מספר שנים. בכל שנה משנות הזיכיון נדרש הזכיין להגיש לפני אישור המענק תוכנית עבודה שנתית.1105.00
יזמות באר שבע9מיזמי יזמות חיפה, יזמות באר שבע, מיזם קידום מנועי צמיחה ויזמות צעירה שבחטיבת הזנק הם מיזמים שבהם נבחר זכיין שמפעיל את המיזם במשך מספר שנים. בכל שנה משנות הזיכיון נדרש הזכיין להגיש לפני אישור המענק תוכנית עבודה שנתית.1107.50
תנופה3411138612.86
טיפוח והדרכת יזמים231488.24
פלטפורמות לחיבור מעסיקים ומועסקים22431.86
מיזם קידום מנועי צמיחה10מיזמי יזמות חיפה, יזמות באר שבע, מיזם קידום מנועי צמיחה ויזמות צעירה שבחטיבת הזנק הם מיזמים שבהם נבחר זכיין שמפעיל את המיזם במשך מספר שנים. בכל שנה משנות הזיכיון נדרש הזכיין להגיש לפני אישור המענק תוכנית עבודה שנתית.1104.45
יזמות צעירה11מיזמי יזמות חיפה, יזמות באר שבע, מיזם קידום מנועי צמיחה ויזמות צעירה שבחטיבת הזנק הם מיזמים שבהם נבחר זכיין שמפעיל את המיזם במשך מספר שנים. בכל שנה משנות הזיכיון נדרש הזכיין להגיש לפני אישור המענק תוכנית עבודה שנתית.1103.00
סך הכול568259255.27
הון אנושי קרן הון אנושי להייטק105391145.27
סך הכול1053945.27


תחום פעולהמסלול/תוכניתמספר בקשות
שהוגשו ב-12ברוב הבקשות חולפים בין 12-8 שבועות ממועד הגשת הבקשה עד להבאתה לאישור בוועדה. בהתאם לכך, אישורי שנת 2023 כוללים גם בקשות שהוגשו בסוף שנת 2022, וחלק מהגשות שנת 2023 (אלה שהוגשו בסוף השנה) נדונו בוועדות בשנת 2024. בפרט, בקרנות הבילטראליות יותר מ-40 מההגשות של שנת 2023 נדונו רק בשנת 2024.2023
מספר אישורים
שהוגשו ב-13ברוב הבקשות חולפים בין 12-8 שבועות ממועד הגשת הבקשה עד להבאתה לאישור בוועדה. בהתאם לכך, אישורי שנת 2023 כוללים גם בקשות שהוגשו בסוף שנת 2022, וחלק מהגשות שנת 2023 (אלה שהוגשו בסוף השנה) נדונו בוועדות בשנת 2024. בפרט, בקרנות הבילטראליות יותר מ-40 מההגשות של שנת 2023 נדונו רק בשנת 2024.2023
מספר חברות
חדשות שאושרו14הבקשות והאישורים מוצגים לפי הגשות תיקים. ישנן חברות להן מספר הגשות ואפילו מספר אישורים באותו מסלול או במספר מסלולים. בהתאם, חברות שבשנת 2023 זכו לקבל לראשונה מענקים מהרשות וקיבלו יותר ממענק אחד
באותו מסלול נספרו פעם אחת תחת ההגדרה “חברות חדשות באותו מסלול”. חברות שבשנת 2023 זכו לקבל לראשונה מענקים מהרשות בשני מסלולים שונים נספרו בכל אחד מהמסלולים כ”חברות חדשות”. בהתאם לכך, בשנת 2023
אושרו סה”כ 383 חברות חדשות.
סך מענקים שאושרו
במיליוני ש”ח
מחקרמחקר יישומי באקדמיה28513815בחטיבת תשתיות חדשנות המענקים במסלולי מחקר יישומי באקדמיה ומסחור ידע וגם חלק מהמענקים במאגדי מגנ”ט, ניתנים לחוקרים באקדמיה. מספר ההגשות והאישורים במסלולים אלה מתייחס לכלל המגישים,
אך מספר החברות החדשות שאושרו מתייחס אך ורק לחברות (ואינו כולל חוקרים).
92.89
מסחור ידע1519216בחטיבת תשתיות חדשנות המענקים במסלולי מחקר יישומי באקדמיה ומסחור ידע וגם חלק מהמענקים במאגדי מגנ”ט, ניתנים לחוקרים באקדמיה. מספר ההגשות והאישורים במסלולים אלה מתייחס לכלל המגישים,
אך מספר החברות החדשות שאושרו מתייחס אך ורק לחברות (ואינו כולל חוקרים).
55.39
מאגדים בשת”פ במסגרת תוכנית Horizon Europe (KDT)55013.02
מאגדי מגנ”ט125111117בחטיבת תשתיות חדשנות המענקים במסלולי מחקר יישומי באקדמיה ומסחור ידע וגם חלק מהמענקים במאגדי מגנ”ט, ניתנים לחוקרים באקדמיה. מספר ההגשות והאישורים במסלולים אלה מתייחס לכלל המגישים,
אך מספר החברות החדשות שאושרו מתייחס אך ורק לחברות (ואינו כולל חוקרים).
106.41
מחקר יישומי בתעשייה3830074.47
מו”פ דואלי8338944.04
סך הכול687414386.22
תשתיותתשתיות וציוד למו”פ5323659.48
סך הכול532359.48


חטיבה בין-לאומית

תחום פעולהמסלול/תוכניתמספר בקשות
שהוגשו ב-18ברוב הבקשות חולפים בין 12-8 שבועות ממועד הגשת הבקשה עד להבאתה לאישור בוועדה. בהתאם לכך, אישורי שנת 2023 כוללים גם בקשות שהוגשו בסוף שנת 2022, וחלק מהגשות שנת 2023 (אלה שהוגשו בסוף השנה) נדונו בוועדות בשנת 2024. בפרט, בקרנות הבילטראליות יותר מ-40 מההגשות של שנת 2023 נדונו רק בשנת 2024.2023
מספר אישורים
שהוגשו ב-19ברוב הבקשות חולפים בין 12-8 שבועות ממועד הגשת הבקשה עד להבאתה לאישור בוועדה. בהתאם לכך, אישורי שנת 2023 כוללים גם בקשות שהוגשו בסוף שנת 2022, וחלק מהגשות שנת 2023 (אלה שהוגשו בסוף השנה) נדונו בוועדות בשנת 2024. בפרט, בקרנות הבילטראליות יותר מ-40 מההגשות של שנת 2023 נדונו רק בשנת 2024.2023
מספר חברות
חדשות שאושרו20הבקשות והאישורים מוצגים לפי הגשות תיקים. ישנן חברות להן מספר הגשות ואפילו מספר אישורים באותו מסלול או במספר מסלולים. בהתאם, חברות שבשנת 2023 זכו לקבל לראשונה מענקים מהרשות וקיבלו יותר ממענק אחד
באותו מסלול נספרו פעם אחת תחת ההגדרה “חברות חדשות באותו מסלול”. חברות שבשנת 2023 זכו לקבל לראשונה מענקים מהרשות בשני מסלולים שונים נספרו בכל אחד מהמסלולים כ”חברות חדשות”. בהתאם לכך, בשנת 2023
אושרו סה”כ 383 חברות חדשות.
סך מענקים שאושרו
במיליוני ש”ח
קרנות
בילטראליות21ברוב הבקשות חולפים בין 12-8 שבועות ממועד הגשת הבקשה עד להבאתה לאישור בוועדה. בהתאם לכך, אישורי שנת 2023 כוללים גם בקשות שהוגשו בסוף שנת 2022, וחלק מהגשות שנת 2023 (אלה שהוגשו בסוף השנה) נדונו בוועדות בשנת 2024. בפרט, בקרנות הבילטראליות יותר מ-40 מההגשות של שנת 2023 נדונו רק בשנת 2024.
921130.43
קרן סיוע
Horizon Europ
373801.23
סך הכול129491831.66


סך הכל – מימון ישיר של הרשות

מספר בקשות
שהוגשו ב-22ברוב הבקשות חולפים בין 12-8 שבועות ממועד הגשת הבקשה עד להבאתה לאישור בוועדה. בהתאם לכך, אישורי שנת 2023 כוללים גם בקשות שהוגשו בסוף שנת 2022, וחלק מהגשות שנת 2023 (אלה שהוגשו בסוף השנה) נדונו בוועדות בשנת 2024. בפרט, בקרנות הבילטראליות יותר מ-40 מההגשות של שנת 2023 נדונו רק בשנת 2024.2023
מספר אישורים
שהוגשו ב-23ברוב הבקשות חולפים בין 12-8 שבועות ממועד הגשת הבקשה עד להבאתה לאישור בוועדה. בהתאם לכך, אישורי שנת 2023 כוללים גם בקשות שהוגשו בסוף שנת 2022, וחלק מהגשות שנת 2023 (אלה שהוגשו בסוף השנה) נדונו בוועדות בשנת 2024. בפרט, בקרנות הבילטראליות יותר מ-40 מההגשות של שנת 2023 נדונו רק בשנת 2024.2023
מספר חברות
חדשות שאושרו24הבקשות והאישורים מוצגים לפי הגשות תיקים. ישנן חברות להן מספר הגשות ואפילו מספר אישורים באותו מסלול או במספר מסלולים. בהתאם, חברות שבשנת 2023 זכו לקבל לראשונה מענקים מהרשות וקיבלו יותר ממענק אחד
באותו מסלול נספרו פעם אחת תחת ההגדרה “חברות חדשות באותו מסלול”. חברות שבשנת 2023 זכו לקבל לראשונה מענקים מהרשות בשני מסלולים שונים נספרו בכל אחד מהמסלולים כ”חברות חדשות”. בהתאם לכך, בשנת 2023
אושרו סה”כ 383 חברות חדשות.
סך מענקים שאושרו
במיליוני ש”ח
סך הכל מימון ישיר של הרשות3,0851,3831,644.74


סך הכל – כולל תוכנית המו”פ של האיחוד האירופי

מסלול / תוכניתסך מענקים שאושרו
במיליוני ש”ח
Horizon Europe – תוכנית המו”פ של האיחוד האירופיחלק הרשות בתשלום השנתי לאיחוד האירופי, אשר מיוחס למימון התעשייה המקומית.25 הרשות מאגמת משאבים ממשרדי הממשלה השותפים – ות”ת, משרד החמ”ט ורשות החדשנות – ומעבירה את תשלום ההשתתפות השנתי של ישראל לאיחוד האירופי. סכום ההשתתפות הכולל של ישראל בשנת 2023 היה 1,512 מלש”ח שהם כ-378 מיליון אירו.604.68
סך הכול – כולל תוכנית המו”פ של האיחוד האירופי2,236.51נספח 3 –
תוכניות עבודה ב-2023
חטיבת הזנק

יעד / הישגעמידה (מלאה/
חלקית/לא עמדה)
גיבוש מתודולוגיה לזיהוי אקוסיסטמים חדשים וחסמים לצמיחתםמלאה
הפעלה מוצלחת של תוכניות יזמות לחברה הערבית ולנשיםחלקית
אישור מסלולי קרן ההזנק החדשהמלאה


חטיבת צמיחה

יעד / הישג\עמידה (מלאה/
חלקית/לא עמדה)
אישור מסלולי קרן ההזנק החדשהמלאה
העלאת מספר ההגשות בקרן השת”פ הבין-לאומי לפיתוח פיילוטיםמלאה
גיבוש מתודולוגיה לזיהוי אקוסיסטמים בשליםלא עמדה
עדכון מסלול מופ”תחלקית
מיפוי שרשרת הערך של חברות ישראליות שלמות וגיבוש המלצות להגדלת השפעתןמלאה


חטיבת תשתיות

יעד / הישגעמידה (מלאה/
חלקית/לא עמדה)
זיהוי ותמרוץ טכנולוגיות מפציעותמלאה
אישור תוכנית לשיפור האפקטיביות של תוכניות תמרוץ המחקר היישומי באקדמיה ומסחורומלאה
מיפוי פערי הידע בהאב החדשנות הישראלי ואישור תוכנית לייבוא ידע רלוונטי מחו”לחלקית


חטיבת אסטרטגיה

יעד / הישגעמידה (מלאה/
חלקית/לא עמדה)
גיבוש מתודולוגיה למדידת מעמד האב (Hub) החדשנות הישראלי בהשוואה בין-לאומיתמלאה
הוצאה לדרך של לפחות שלושה מיזמים משבשיםחלקית
גיבוש מודל סיכון תחומי למשקיעים ולמימון לפי תחומי טכנולוגיה ושוקמלאה
הצגת תובנות משלושה מחקרים (פנימיים וחיצוניים, בשיתוף פעולה עם האקדמיה) למדידת אפקטיביות פעילות הרשותמלאה


חטיבה טכנולוגית

יעד / הישגעמידה (מלאה/
חלקית/לא עמדה)
סיום מיון, גיוס והכשרת בודקים חדשים ותוכנית רענון לבודקים ותיקיםמלאה
הטמעת יכולת ניתוח מידע לא מובנה בחוות דעת היסטוריותמלאה


חטיבה בין-לאומית

יעד / הישגעמידה (מלאה/
חלקית/לא עמדה)
שדרוג האפקטיביות והרלוונטיות של הקרנות הבילטרליותמלאה
אישור תוכנית פעולה רב-שנתית מול ועדת ההיגוי של תוכנית הורייזן לצורך ניצול מיטביחלקית
גיבוש תוכנית פעולה אסטרטגית מול ארה”ב, עם דגש לתחום המוליכים למחצהחלקית


תוכנית בינה מלאכותית

יעד / הישגעמידה (מלאה/
חלקית/לא עמדה)
הוצאה לפועל של הפעימה הראשונהמלאה
הגדרת הפעימה השנייה בהסכמה עם כלל השותפים בפורום תל”םחלקית
תמרוץ שלוש פעילויות יזומות באמצעות כלי הרשותמלאה


תוכנית ביו-קונברג’נס

יעד / הישגעמידה (מלאה/
חלקית/לא עמדה)
אישור המתווה המלא לתוכנית בפורום תל”םמלאה
יציאה במכרז להקמת תשתיות ביו-התקניםמלאה
תמרוץ שלוש פעילויות יזומות באמצעות כלי הרשותמלאה


תוכנית אקלים

יעד / הישגעמידה (מלאה/
חלקית/לא עמדה)
הגדרת קלאסטרים של אקלים-טק עם יתרון לישראל ומיפוי חסמים בהםמלאה
גידול של 15% לפחות בהגשות הישירות של חברות אקלים בכלל מסלולי הרשותמלאה


חטיבת תפעול

יעד / הישגעמידה (מלאה/
חלקית/לא עמדה)
עמידה ב- SLA הרשות (הגשה עד תשובה; תשובה עד הפעלה; דיווח עד תשלום; דוח סופי עד גמר חשבון; בקשת שינויים עד החלטה)חלקית
עמידה ביעד גביית תמלוגיםמלאה


חטיבת פיתוח ארגוני

יעד / הישגעמידה (מלאה/
חלקית/לא עמדה)
העלאת ארבע גרסאות של שיפורים במערכת המחשוב הארגוניתמלאה
גיבוש ואישור אסטרטגיית דאטה לרשותחלקית
גיבוש תוכנית רב-שנתית בנושא טביעת רגל פחמניתחלקית
עמידה בציון 4 (מתוך 5) בסקר שביעות רצון לקוחותמלאה


נספח 4 –
תוכניות עבודה ב-2024


 • השקת קרן ההזנק, מסלול פרה-סיד (Pre-seed)
 • תיקוף מודל החממות החדש והפעלתו
 • ליווי שנת ההפעלה הראשונה של מרכזי החדשנות
 • הפעלת תוכניות להעלאת הגיוון הדמוגרפי ביזמות
 • הפעלת לפחות שלושה כלי רשות לטובת שיקום ופיתוח חבל תקומה
 • השקת קרן ההזנק, מסלולי סיד ו-A
 • השקת קרן יוזמה 2.0
 • שיפור אפקטיביות מסלול הפיילוטים בישראל ובחו”ל, לרבות מיזמים מתואמים
 • עדכון מסלול מופ”ת
 • הפעלת חמישה מיזמים מתואמים
 • זיהוי ותמרוץ טכנולוגיות מפציעות
 • הגברת ההשפעה והתחרותיות של מסלולי המחקר באקדמיה ובתעשייה
 • גידול בפעילות העברת הידע מהאקדמיה בחו”ל לתעשייה בישראל
 • עידוד השימוש בתשתיות המו”פ שהוקמו ובקרה על ביצועיהן
 • ליווי כלכלי-פיננסי-מחקרי של קרן ההזנק
 • גיבוש מתווה קרן יוזמה 2.0
 • השקת מדד תחרותיות האב החדשנות
 • הצגת תוצאות מחקרים בשיתוף פעולה עם האקדמיה בסמינר מקצועי
 • הכנת מערך הבודקים להשקת קרן ההזנק
 • גיבוש והפעלת מודל משוב לבודקים
 • ביצוע פיילוט למערכת מבוססת בינה מלאכותית לתמיכה בתהליך הבדיקה המקצועי
 • שיפור הניצול של תוכנית הורייזן – עלייה של 5% במספר המגישים הישראלים
 • העלאת סיכויי הזכייה בהשתתפות במאגדים באמצעות חבירה למכונים מובילים באירופה
 • ביצוע פיתוח עסקי גלובלי
 • השלמת הפעימה הראשונה – תשתיות לאימון מודלים וחישוב מדעי, האצת ביצוע פרק ההון האנושי ופעילות מודל השפה
 • התנעה של לפחות שלוש פעילויות במסגרת הפעימה השנייה
 • התנעה של לפחות שלוש פעילויות במסגרת התוכנית הלאומית
 • תמרוץ פעילות המחקר, ההנבטה, הצמיחה והבין-לאומית של הרשות המשלבת ביו-קונברג’נס
 • תמרוץ פעילות המחקר, ההנבטה והצמיחה של הרשות בתחומי האקלים
 • הסרת שלושה חסמי צמיחה בתשעת קלאסטרי הפעילות שזוהו בשנה שעברה
 • השלמת תוכנית להמשכיות עסקית של הרשות בעקבות פגיעה פיזית, סייבר וכו’
 • השלמה ואישור של אסטרטגיית הדאטה ברשות
 • הטמעת ערכי הרשות החדשים
 • השגת ציון של לפחות 4 (מתוך 5) בסקר שביעות רצון לקוחות
 • בניית תוכנית הדרכה והכשרות